Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Darujte 2%

Darujte 2%

  • Web

Naša organizácia môže aj vďaka vašej pomoci fungovať lepšie

Našu činnosť vykonávame bezplatne a pomôžeme každému občanovi, ktorý nás o to požiada. No aj s Vašou pomocou sa nám bude fungovať ľahšie. Podporte nás poukázaním 2% z daní.

INFORMÁCIE PRE DARCOV

AK STE ZAMESTNANEC

do 15. februára 2024

  • Zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia zamestnávateľovi (mzdovým účtovníkom) doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane
 

do 30. apríla 2024

  • Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).
 
Tlačivá na stiahnutie:
Ako viem darovať 3%

Ak ste ako dobrovoľník odpracovali u nás, alebo v inej organizácii, 40 alebo viac hodín, môžete poukázať až 3% z dane. Kontaktujte nás pre potvrdenie o Vašej dobrovoľníckej činnosti.

AK  SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI (PO a FO)

do 31. marca 2024

Daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť Vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:

IČO: 422 935 11
Obchodné meno alebo názov: Záchranný Systém Slovensko
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Železničná 1123/2, 926 01, Sereď

Číslo účtu:

IBAN: SK7275000000004032569080 BIC: CEKOSKBX

 PRÁVNICKÉ OSOBY POUKAZUJÚ V ROKU 2024 1%:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nemá odklad) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2