Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Kyberšikana

Kyberšikana

 • Blogy

Dnešné moderné technológie a anonymita mladých ľudí na  internete zlepšila možnosti foriem šikanovania, u detí a žiakov  a to hlavne na sociálnych sietiach, ktoré umožňujú ďaleko systematickejšie psychické trýznenie obetí, ktorú nazýváme Kyberšikana (Braun & kol., 2014).

Cieľom kyberšikany je niekomu ublížiť, alebo zosmiešniť za použitia elektronických prostriedkov. Je to úmyselné nepriateľské chovanie, ktoré sa obvykle opakuje. Jednotlivec, alebo skupina útočníkov ubližuje takým spôsobom, že obeť sa nemôže brániť(Rogers, 2011).

Kyberagresorom sa označuje osoba, ktorá zastrašuje vo virtuálnom prostredí. Rozdeľuje sa na 4 typy agresora:

 • pomstychtivý anjel –patria sem deti, ktoré sa často stávajú agresormi z dvoch dôvodov. V prvom prípade v dôsledku toho, že sami boli obeťou offline alebo online šikany a nadobúdajú pocit, že majú právo pomstiť sa druhým za to, čo sa im kedysi stalo. V druhom prípade ide o deti, ktoré sa snažia chrániť priateľa, ktorý sa stal obeťou šikany. Tieto deti prevažne šikanujú samostatne, avšak niekedy do svojej činnosti a motívov zapájajú aj iných. Chcú zobrať spravodlivosť do svojich rúk.
 • agresor túžiaci po moci– v tejto skupine sa vyskytujú deti, ktoré uplatňujú autoritu a moc a chcú preukázať svoju silu. Túžia ovládať úzkostné deti a často sa chvália svojou činnosťou. Pre svoju nevhodnú aktivitu potrebujú divákov. Je zaujímavé, že aktérmi sú často dievčatá, ale aj menej fyzicky zdatné deti, ktoré v kolektíve detí nie sú veľmi populárne. Preukazujú však väčšie technické zručnosti v porovnaní s inými. Zámerom tejto skupiny aktérov je vystrašiť, znemožniť obete, čo v nich podnecuje najmä anonymné prostriedie internetu a digitálnych technológií, ako aj skutočnosť, že sa nemôžu priamo konfrontovať s obeťami. V dôsledku toho virtuálne pôsobia tvrdo, ale v reálnom živote takí nie sú.
 • typ rozmaznaných dievčat– tento typ je charakteristický nudou a hľadaním rozptýlenia a zábavy. Podľa zahraničných výskumných štúdii spravidla platí, že agresorom sú dievčatá, ktoré šikanujú z rozmaru. Ich obetami sú predovšetkým dievčatá, menej často aj chlapci. Kyberšikany sa dopúšťajú zvyčajne pre zábavu a vyžadujú publikum. Ich činnosť zaniká v prípade, ak sa aktérom a prizerajúcim nedostane priamej zábavy.
 • Typ neúmyselného agresora– nemusí ísť o agresorov v pravom zmysle slova. Neprimerane reagujú na nenávistný, provokatívny útok, pričom si neuvedomujú dôsledky svojich činov. Môžu sa cítiť zranení, alebo nahnevaní, majú tendenciu reagovať na hnev a frustráciu. Nepremýšľajú pred kliknutím na tlačidlo odoslať. Neuvedomujú si vážnosť kyberšiany, experimentujú a jednotlivé skutky robia pre zábavu, bez vedomia možných dôsledkov (Hollá, 2013).

Aké môžu byť následky kyberšikany?

 • zanedbávanie školských povinností, zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole, u dospelých podobné problémy v zamestnaní,
 • psychosomatické ťažkosti (zdravotné ťažkosti spôsobené psychickými príčinami) bolesti brucha, poruchy spánku,
 • pocity hanby, trápnosti, poníženia, smútku, depresie, úzkosti,neustály strach a pocit ohrozenia,pocit vlastného zlyhania, pokles sebavedomia a dôvery v ľudí,
 • bezvýchodiskovosť a beznádej,
 • násilie voči iným, pomsta,
 • sebapoškodzovanie, samovražda(Gregussová & Drobný, 2013).

Prevencia šikany a kyberšikany

Hollá (2013) auvádza, tri základné pravidlá ak dôjde ku kyberšikane :

 • STOP: prestať nekomunikovať s agresorom,
 • BLOCK : agresorovi obmedziť prístup,
 • TALK : povedať o situácii dospelým.

Jedným z najúspešnejších spôsobov prevencie šikany aj kyberšikany, je pomoc a prevencia zo strany rovesníkov, tiež známa ako peer mentoring. Je to program sociálno-pedagogickej práce v rovesníckych skupinách, kde starší spolužiaci pomáhajú mladším. Veľmi úspešný je tento program preto, lebo starší žiaci podporujú mladších aby hovorili o svojich nepríjemný skúsenostiach, aby sa obracali s pomocou na svojich rovesníkov alebo starších spolužiakov. Na zahraničných školách tento program priniesol výrazné zníženie šikany na školách (Hollá, 2013).

 

Zdroje: Obrázok Unsplash

Autor: František Hučko