Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Mýty a fakty o samovraždách

Mýty a fakty o samovraždách

 • Blogy

Samovražda je úmyselné ukončenie vlastného života, obvykle ide o reakciu na záťažovú situáciu spojenú so stratou zmyslu života (1).

Táto bolesť sa však nedotýka iba jednej duše. Zasahuje užšie aj širšie okolie jednotlivca, jeho známych, priateľov či rodinu, ktorí trpia stratou človeka často krát už po zvyšok života.
Odhaduje sa, že ročne si celosvetovo vezme život 703 000 ľudí (2). Na Slovensku bolo v roku 2021 zaznamenaných 548 samovrážd (čo je o 59 viac ako rok predtým) a 660 nahlásených samovražedných pokusov (čo je o 4 nahlásené pokusy viac ako predchádzajúci rok) (3).

Samovraždy sú aj v súčasnosti tabu, spojené s hriechom, previnením, pocitmi strachu a viny. V rozhovore s ľuďmi, u ktorých existuje riziko samovraždy alebo s tými, ktorí týmto spôsobom prišli o svojho blízkeho, sa často radšej vyhýbame akejkoľvek zmienke o samovražde. Možno aj preto, lebo nevieme, čo povedať, alebo máme strach, aby sme situáciu ešte nezhoršili. No ukazuje sa, že práve otvorenie tejto témy a možnosť rozprávať sa o nej je najdôležitejšou formou prevencie samovraždy (4). Takisto zvyšovaním povedomia a postupným odstraňovaním stigmy v spoločnosti okolo samovrážd je možné ich počet celosvetovo znižovať (2).

Aj keď samovražda nie je predvídateľná, dá sa jej predísť posúdením sociálnych, kultúrnych a environmentálnych rizikových faktorov. Liga za duševné zdravie (4) poskytuje prehľad faktorov, ktoré zvyšujú riziko samovraždy u jednotlivca.
Kto je najviac ohrozený samovraždou?

Do tejto rizikovej skupiny patria jednotlivci, ktorí:

 • trpia duševnými poruchami (najmä depresia, rôzne typy závislostí vrátane alkoholu, schizofrénia, úzkostné stavy a strachy)
 • prekonali v nedávnej minulosti závažnú duševnú traumu (napr. smrť blízkej milovanej osoby, strata zamestnania, neúspech v škole, sklamanie v láske, strata životného cieľa)
 • prežívajú stav beznádeje, bezmocnosti
  sa v minulosti pokúsili o samovraždu
  v ktorých blízkej rodine bola dokonaná samovražda
 • trpia závažným telesným ochorení, často spojeným s bolesťou
 • sú osamelí
 • majú problémy v nadväzovaním trvalých vzťahov
 • majú samovražedné myšlienky, rozprávajú o samovražde, hlavne ju plánujú
  majú v okolí vzor samovraždy (samovražedné správanie je nákazlivé)
 • sú slobodní
 • vo vyššej miere sú viac ohrození muži ako ženy.

Najvážnejšou príčinou samovraždy je DEPRESIA, ktorá je však väčšinou nerozpoznaná.

Mýty a mylné predstavy o duševnom zdraví formujú názory, postoje a neraz aj stigmy o samovraždách, čo môže byť hlavnou prekážkou pri vyhľadaní pomoci pre seba a svojich blízkych. Nižšie uvádzame najčastejšie mýty, ktoré sa so samovraždou spájajú, ako aj fakty, ktoré ich vyvracajú (4).

Najčastejšie mýty spojené so samovraždami

Mýtus: Ľudia, ktorí o samovražde hovoria, ju neuskutočnia.
Fakt: Ľudia, ktorí chcú samovraždu uskutočniť, sa obyčajne o nej zmieňujú (a hovoria aj všeobecne o smrti).

Mýtus: Samovražda sa zvyčajne stane bez varovania.
Fakt: Varovné príznaky existujú, ale okolie ich často rozpozná až neskoro – po uskutočnení.

Mýtus: Ak začnete s ohrozeným hovoriť o samovražde, dávate mu tým vlastne návod, ako to urobiť.
Fakt: Pri rozhovore s takýmto človekom zistíte nebezpečenstvo, alebo s ním nájdete iné možnosti riešenia daného problému.

Mýtus: Ľudia, ktorí chcú vykonať samovraždu, chcú naozaj zomrieť.
Fakt: Postoj k samovražde je obyčajne protichodný, bije sa v nich túžba po smrti s túžbou po živote.

Mýtus: O samovraždu sa pokúšajú hlavne ľudia v chudobe.
Fakt: Ohrození sú ľudia zo všetkých sociálnych vrstiev.

Mýtus: Kto sa raz pokúsi o samovraždu, bude sa o ňu pokúšať naďalej.
Fakt: Po vyriešení krízy sa väčšina ľudí už o samovraždu nepokúsi!

Mýtus: Upokojenie po kríze znamená, že riziko samovraždy je prekonané.
Fakt: V skutočnosti nápadné a náhle upokojenie je znakom, že človek prijal rozhodnutie o vykonaní samovraždy a je s ňou vyrovnaný (napr. po niekoľkých pochmúrnych mesiacoch sa človek rozjasní a náhle si dáva život do poriadku – vrátenie požičaných kníh, vyrovnanie dlhov, a pod.).

Nepochybujte o sile Vašich slov a Vašej pozornosti. Rozprávajte sa s ľuďmi, u ktorých vidíte pretrvávajúci smútok. Možno je to to jediné, čo by od Vás teraz potrebovali. A možno tým niekoho, kto sa pohráva s myšlienkou smrti, pritiahnete späť na stranu života.

Použité zdroje:
1. HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál, s.r.o. 776 s. ISBN 807178303X.
2. WHO (2022). World Suicide Prevention Day 2022. [online], [citované 15.12. 2022]. Dostupné na internete: https://www.who.int/campaigns/world-suicide-prevention-day/2022#:~:text=An%20estimated%20703%2C000%20people%20a,have%20serious%20thoughts%20of%20suicide.
3. NCZI (2021). Samovraždy a samovražedné pokusy v slovenskej republike v roku 2021. [online], [citované 15.12. 2022]. Dostupné na internete: https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Samovrazdy-a-samovrazedne-pokusy-v-Slovenskej-republike-v-roku-2021.aspx
4. LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE (2012). Samovražda. [online], [citované 15.12. 2022]. Dostupné na internete: http://dusevnezdravie.sk/samovrazda/

Foto: https://lauramakabresku.com/