Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » NAGYOVÁ TIMEA

NAGYOVÁ TIMEA

15.01.2022
NEZVESTNÁ OSOBA – NAGYOVÁ TIMEA

Prosíme členov skupiny o zdieľanie a hľadanie Timei, ktorú ideme hľadať po dlhých 20 rokoch. Prosíme o zdieľanie aj v zahraničí. Ďakujeme.

Dnes 15.1.2022 je presne 20 rokov od vyhlásenia celoštátneho pátrania po Timei. Naposledy ju jej babka videla 08.01.2002
v ranných hodinách keď mala ísť do školy
v Čiernej nad Tisou. Namiesto do školy, išla Timea do Trebišova, kde mala plánovanú návštevu u svojej psychologičky (babka u ktorej žila nevedela, že Timea chodí k psychologičke). Potom išla za sestrou, ktorá bývala v Trebišove. Sestra ju vyprevadila v Trebišove na autobus do obce Viničky do ktorého nastúpila o 15.00 hod.
V obci Viničky vystúpila čo potvrdil aj vodič autobusu. Domov k babke už neprišla. 10.01.2002 bola nájdená jej školská taška so všetkými dokladmi pod mostom pri obci Viničky. Policajné pátranie žiaľ nebolo úspešné.

Prosime členov skupiny o zdieľanie aj v zahraničí tak ako sme robili aj v prípade Stanky Chlebcovej. Tiež prosíme, ak si niekto z Vás po rokoch spomenie na čokoľvek v súvislosti s Timeou, kontaktujte 158 pripadne nás cez msngr alebo priamo na tel. číslo +421910111533. Ďakujeme.

Priezvisko: NAGYOVÁ
Meno: Timea
Dátum narodenia: 01.06.1986
Bydlisko: Viničky
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Dátum vyhlásenia : 15.01.2002
Vyhlasujúci útvar : OR PZ Trebišov

Upresnený popis (oproti Patros) osoby od rodiny:
Výška: 175 cm
Postava : štíhla
Farba očí: modrá
Farba vlasov: hnedá
Tvar vlasov: rovné a dlhé po ramená.

Popis oblečenia, ktoré mala 08.01.2002:
sivá vetrovka,
sivé nohavice,
čierne topánky.

Zverejnené so súhlasom príbuzných a na základe vyhlásenia pátrania po nezvestných /hľadaných osobách PZ SR/.

Ďakujeme za pomoc a zdieľanie.

WEB : https://zachrannysystem.sk/category/nezvestne-osoby/

Kontakt Záchranný Systém Slovensko-Pátranie po osobách +421910111533.

DESCRIPTION IN ENGLISH

We are asking all members of the group to share and help with finding Timea, whom we’re searching for after 20 long years. Please share it abroad as well. Thank you.

Missing person – NAGYOVÁ TIMEA
Today, 15.1.2022 it is exactly 20 years since the announcement of a nationwide search for Timea. Her Grandmother last saw her on the 8th January 2002 in the morning in Čierna nad Tisou when she had to go to school. Instead of doing so, she went to Trebišov, where she planned to visit her psychologist (her grandmother didn’t know about Timea visiting a psychologist). Then she went to see her sister, who lived in Trebišov. Her sister accompanied her to a bus going to the village of Viničky, which she boarded at 3 PM.
In Viničky, she left the bus (the bus driver has confirmed this). She never come home to her grandmother. On 10.01.2002 her school bag was found with all personal documents under a bridge close to Viničky. A police search was not successful.
We ask all members of the group to share abroad, as we did in the case of Stanka Chlebcova. we also ask, if anyone of you remembers anything about Timea after all these years, contact the phone number 158 or us via messenger or us directly via cell number +421910111533. Thank you.

Surname: NAGYOVÁ
First name: Timea
Date of birth: 01.06.1986
Residence: Viničky
Nationality : SLOVAKIA
Date of declaration : 15.01.2002
Announcing unit: OR PZ Trebišov
Detailed description (compared to Patros) of the person by the family:
Height: 175 cm
Figure: slim
Eye color: blue
Hair color: brown
Hair shape: straight and shoulder – length.
Description of the clothes she wore on the 8th of January 2002:
Gray windbreaker,
gray pants,
Black shoes.

Published with consent of relatives and based on an announcement of the search for missing persons by the Police of Slovak Republic.

DEUTSCH SPRACHE

Wir bitten die Mitglieder der Gruppe, zu teilen und nach Timea zu suchen, die wir nach 20 langen Jahren suchen werden. Bitte teilen Sie sie auch im Ausland. Danke.

VERMISSTE PERSON – NAGYOVÁ TIMEA

Heute, am 15. Januar 2022, ist es genau 20 Jahre her, dass die nationale Suche nach Timea angekündigt wurde. Sie wurde zuletzt von ihrer Großmutter am 08.01.2002 morgens in Čierna nad Tisou, als sie zur Schule gehen sollte, gesehen.
Anstatt in die Schule zu gehen, fuhr Timea nach Trebišov, wo sie einen geplanten Besuch bei ihrem Psychologen hatte (ihre Großmutter wusste nicht, dass Timea einem Psychologen besuchte). Dann ging sie zu ihrer Schwester, die in Trebišov lebte. Die Schwester begleitete sie in Trebišov zum Bus, der in Richtung des Dorfes Viničky fuhr, den sie um 15.00 Uhr bestieg.
Sie stieg in Viničky aus dem Bus aus, was der Busfahrer bestätigte. Sie kam nicht nach Hause zu ihrer Großmutter. Am 10.01.2002 wurde ihre Schultasche mit all ihren Dokumenten unter einer Brücke in der Nähe des Dorfes Viničky gefunden. Leider war die polizeiliche Suche nicht erfolgreich.

Wir bitten die Mitglieder der Gruppe, das auch im Ausland zu teilen, wie wir es im Fall von Stanky Chlebcova getan haben. Wenn sich jemand von euch nach all den Jahren noch an etwas erinnern kann, das mit Timea zu tun hat, kontaktiert bitte 158 oder uns über Messenger oder direkt unter +421910111533. Danke.

Nachname: NAGYOVÁ
Name: Timea
Geburtsdatum: 01.06.1986
Wohnort: Viničky
Staatsangehörigkeit: SLOWAKEI
Datum der Ankündigung: 15.01.2002
Deklarierende Abteilung : Polizeidirektion Trebišov (OR PZ Trebišov)

Spezifizierte Beschreibung (gegen Patros) der Person durch die Familie:
Höhe: 175 cm
Körperbau: schlank
Augenfarbe: blau
Haarfarbe: braun
Haarform: gerade und schulterlang

Beschreibung der Kleidung, die sie am 08.01.2002 trug:
Graue Windjacke,
graue Hose,
schwarze Schuhe.

Veröffentlichung mit Zustimmung der Angehörigen und auf der Grundlage einer Vermisstenmeldung.

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihr Engagement.

WEB : www.zachrannysystem.sk www.hakasystem.https://zachrannysystem.sk/category/nezvestne-osoby/
Kontaktieren Sie ZSS unter +421910111533.

Print Friendly, PDF & Email