Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Projekt: „Aby druhí mohli žiť“

Projekt: „Aby druhí mohli žiť“

  • Web

Projekt „Aby druhí mohli žiť“  je naším pokračovaním projektu osvety na školách a potreby prevencie v oblasti duševného zdravia, poskytnutia prvej pomoci a ukážky práce  kynológov, pátracích a zdravotných tímov.

Veta „Aby druhí mohli žiť“ je mottom všetkých pátracích a záchranných tímov po celom svete. Preto aj náš projekt nesie túto myšlienku.

Reagujeme na aktuálnu zvýšenú potrebu prevencie a osvety v oblasti psycho-hygieny a eliminácie záťaže v online priestore, preto považujeme za veľmi dôležité byť príkladom na ceste k dobrovoľníctvu a tiež viesť deti a mládež k uvedomeniu si potreby starať sa o fyzické a duševné zdravie a správnu psychickú a fyzickú životosprávu. Na našej stránke pravidelne publikujeme zaujímavé odborné články a pre mládež pripravujeme techniky ako zvládať stres a starať sa o svoje zdravie.


Stiahnite si celú brožúru na tlač k projektu.