Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

  • Blogy

Nedovoľme deťom spamätávať sa z vlastného detstva.

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.
Cieľom je pripomenúť všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia.
No žiaľ, nie všetky tak aj môžu žiť. Mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania.
Nie každý má šťastie vyrastať v šťastnom a harmonickom prostredí, sú situácie kedy je dieťa vystavované dlhodobým atakom, či nezáujmu. Psychické zdravie je krehká rastlina, ak na ňu slnko nesvieti a je ubíjaná, zahynie v temnote.
Predstavte si malého chlapca Dávida, ktorý nikdy nepoznal skutočný domov. Svoj jediný majetok, svoje šaty si nosí v papierovej taške. Jeho svet je svetom samoty a strachu.
Napriek tomu, že unikol z pazúrov alkoholizmu rodičov, skutočná cesta utrpenia začína, cesta do dospelosti. Cesta strateného chlapca, ktorý zúfalo túži po šťastí.
Podobných príbehov je veľa, niektoré sú sugestívne, niektoré nie sú verejnosti známe. Niektoré nás šokujú, napĺňajú ľútosťou, hnevom, dokonca odporom.
Môžu nás aj presvedčiť o tom, že je veci možné zmeniť k lepšiemu a že by sme nikdy, nikdy nemali zostávať ľahostajní.
Je možné, že malý Dávid práve teraz trpí niekde blízko nás.
 
 

 „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ — Giovanni Bosco

⭕ Linka pre deti a mládež 116 111 – je podporná, informačná, preventívna, krízová a komunikačno-poradenská linka, ktorá funguje:
24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE CELÉ SLOVENSKO
🔴 Linku pomoci pre deti a mládež 116 111 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne
🔴 Linku pre Hľadané deti 116 000 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne
Chat a email na: www.ldi.sk
 
Taktiež funguje niekoľko Liniek, na ktoré sa deti, mladí ľudia a dospelí môžu s dôverou obrátiť napr.:
⭕ iPčko – internetová poradňa pre mladých / chat a email na: www.iPcko.sk
⭕ Dobrá linka – internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením / chat a email na: www.dobralinka.sk
⭕ Linka detskej dôvery na tel. č. 0907-401-749 /chat a email na: www.linkadeti.sk
⭕ Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, bezplatná linka 0800-212-212
⭕ Linka dôvery Nezábudka 24 hodín denne pre dospelých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii, bezplatná linka 0800-800-566
⭕ Linka pre seniorov, bezplatná, nonstop telefonická linka 0800-172-500