Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

  • Blogy

Nedovoľme deťom spamätávať sa z vlastného detstva.

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.
Cieľom je pripomenúť všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia.
No žiaľ, nie všetky tak aj môžu žiť. Mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania.
Nie každý má šťastie vyrastať v šťastnom a harmonickom prostredí, sú situácie kedy je dieťa vystavované dlhodobým atakom, či nezáujmu. Psychické zdravie je krehká rastlina, ak na ňu slnko nesvieti a je ubíjaná, zahynie v temnote.

 
 

 „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ — Giovanni Bosco

⭕ Linka pre deti a mládež 116 111 – je podporná, informačná, preventívna, krízová a komunikačno-poradenská linka, ktorá funguje:
24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE CELÉ SLOVENSKO
🔴 Linku pomoci pre deti a mládež 116 111 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne
🔴 Linku pre Hľadané deti 116 000 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne
Chat a email na: www.ldi.sk
 
Taktiež funguje niekoľko Liniek, na ktoré sa deti, mladí ľudia a dospelí môžu s dôverou obrátiť napr.:
⭕ iPčko – internetová poradňa pre mladých / chat a email na: www.iPcko.sk
⭕ Dobrá linka – internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením / chat a email na: www.dobralinka.sk
⭕ Linka detskej dôvery na tel. č. 0907-401-749 /chat a email na: www.linkadeti.sk
⭕ Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, bezplatná linka 0800-212-212
⭕ Linka dôvery Nezábudka 24 hodín denne pre dospelých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii, bezplatná linka 0800-800-566
⭕ Linka pre seniorov, bezplatná, nonstop telefonická linka 0800-172-500